Personal / Värdegrund

Vi tror på den enskilda individens kraft att utvecklas och tänja sina egna gränser.

Vi stimulerar vår personal att växa och utvecklas genom att lära dem att se möjligheterna och komma framåt.

Vår personal ansvarar för att vi verkar i en positiv miljö som får hela gruppen att utvecklas.

Vi känner oss som en familj och det gör att alla tycker att det är roligt på jobbet och har en stark känsla för företaget.

Klicka här för att läsa/ladda ner vår Värdegrund (PDF).